Gezondheidseconomie

Verbinden van partijen in de zorg

De zorg is een grote sector binnen Zeeland, veel Zeeuwen zijn hierin werkzaam. De sector staat echter onder druk. Niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland is sprake van vergrijzing. De beroepsbevolking neemt af en het aantal ouderen en chronisch zieken groeit. Hierdoor stijgen de kosten van de zorg en verzorging. Zorginstellingen ervaren dan ook een toenemende druk om op de kosten te besparen. Dat kunnen ze onder meer doen door hun processen te optimaliseren en nieuwe en slimme methodes toe te passen bij het leveren van zorg. De zorgsector, maar ook Zeeuwse gemeenten, krijgen hierbij hulp van Impuls. Het cluster gezondheidseconomie brengt kennis en innovatiekansen nationaal en internationaal in kaart en speelt een sleutelrol bij het verbinden van partijen.

Santé Zeeland

Looptijd project: 2013 - heden
Betrokken partijen: Wisselend
Rol Impuls: Facilitator
Subsidieverstrekkers: Stichting ICT en Zorg in Zeeland en partner organisaties
Regio: Zeeland

Netwerk rond gezondheid en innovatie


Vanuit het in 2014 afgeronde project CURA-B was behoefte aan meer informele informatie. Hiervoor is Santé Zeeland opricht. Santé Zeeland is een netwerk rond gezondheid en innoveren. Het bestaat uit een blog, www.santezeeland.nl, waarop de positieve veranderingskrachten in Zeeland een stem krijgen en ondersteund worden. Daarnaast wordt er elke twee maanden een informele netwerkborrel georganiseerd. Ook in 2017 waren er zes borrels. Bij iedere borrel wordt een spreker uitgenodigd die zowel voor bedrijven als voor zorgaanbieders en gemeenten interessant is.


De Zeeuwse Huiskamer

Looptijd project: 2014 - heden
Betrokken partijen: Zorginstellingen, gemeenten, welzijnsinstellingen, HZ Univestity of Applied Sciences, Scalda en bedrijven.
Rol Impuls: Procesbegeleider, aanjager en uitvoering van het onderzoek.
Omvang: Per deelproject verschillend
Subsidieverstrekkers: INTERREG 2 Zeeën, Fonds NUTS-OHRA, Provincie Zeeland en deelnemende partners.
Regio: Zeeland

Open innovatieruimte


Hoe kunnen mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Zorginstellingen, gemeenten, wooncorporaties, bewoners en bedrijven zijn gezamenlijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. De uitdagingen in wonen, zorg en welzijn zijn groot. Partijen worden geconfronteerd met verschuivingen van en kortingen op de financiering. Zij vragen zich af in hoeverre technologische en andere innovaties een antwoord kunnen bieden op deze uitdagingen. De Zeeuwse Huiskamer is een open innovatieruimte waar diverse partijen uit zorg, overheid, onderwijs, bedrijfsleven en Zeeuwen samen ontdekken wat zij kunnen doen om mensen langer thuis te laten wonen.

INCASE

Looptijd project: 2016 – 2019
Betrokken partijen: HZ Univesity of Applied Sciences en Impuls
Rol Impuls: Coördinator Zeeuwse activiteiten
Omvang: € 300.000,- voor het Zeeuwse deel
Subsidieverstrekkers: INTERREG 2 zeeën en Provincie Zeeland
Regio: Zeeland

Vergroten wooncomfort

De Slimme Huiskamer. Internettechnologie wordt een steeds groter deel van ons leven. Connected devices kunnen grote voordelen bieden aan de industrie (industrie 4.0) en het wooncomfort vergroten.


Het internationale consortium INCASE, elf partijen uit Vlaanderen, Frankrijk, Engeland en Nederland, richt zich op deze beide terreinen. Impuls participeert samen met HZ University of Applied Sciences en wil in het kader van dit project de mogelijkheden verkennen rond ‘slim wonen’.


Binnen de Zeeuwse Huiskamer, een programma dat zich richt op het langer zelfstandig thuis wonen, ontstaat daarmee ook een slimme huiskamer.