Smart Delta Resources

Reductie van energie- en grondstoffengebruik

Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van elf energie- en grondstof intensieve bedrijven die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante businesscases. Het platform is in 2014 opgericht en eind 2015 hebben de betrokken bedrijven zich opnieuw gecommitteerd voor de periode tot eind 2019. SDR kan een belangrijke bijdrage leveren in het totale transitie proces naar een klimaat-neutrale economie, voor zowel bestaande fossiel gebaseerde industrieën maar tevens voor toekomstige hernieuwbare energie en grondstoffen gebaseerde industrieën.

Smart Delta Resources

Looptijd project: 2014 - 2019
Betrokken partijen: ArcelorMittal, Engie, Cargill, Suiker Unie, Dow, ICL‐IP, LambWeston‐Meijer, SABIC, Trinseo, Yara, Zeeland Refinery, North Sea Port en Provincie Zeeland
Rol Impuls: Programmamanagement, projectontwikkeling en projectmanagement van businesscases en facilitering van het platform (administratie, secretariaat)
Omvang: € 450.000,- per jaar
Subsidieverstrekkers: Industriële partijen en Provincie Zeeland
Regio: Zuidwestelijke Delta‐regio (inclusief West‐Brabant en Noord‐Vlaanderen)

Lopende symbiose-projecten

De Green Deal waterstof-uitwisseling is in 2017 uitgewerkt in concrete samenwerkingsovereenkomsten, zodanig dat alle lichten nu op groen staan voor realisatie van de eerste fase in 2018. De connecties worden aangelegd in de zomer van 2018 en de eerste waterstof uitwisseling zal in oktober 2018 plaatsvinden. Ondertussen is een start gemaakt met de uitwerking van de 2e fase.


Het restwarmte project LambWeston-Meijer/Wiskerke Onions is ook in de realisatiefase terechtgekomen en wordt in 2018 gebouwd. Dit geldt ook voor het stoom-recompressie project van Dow, waar een DEI-subsidie is toegekend en een demonstratie installatie in 2018 gebouwd wordt.


Het realiseren van de pilot-fase van het Steel2Chemicals project tussen Arcelor Mittal en Dow heeft vertraging opgelopen. De EU-subsidie aanvraag is helaas afgewezen. Door partijen worden andere opties voor financiële support in de pilot-fase onderzocht.

Naast bovengenoemde projecten is SDR betrokken (geweest) bij diverse verkenningen voor symbiose-projecten, onder andere op het vlak van restwarmte-uitwisseling en (gas-) netwerkverbindingen.

Roadmap Industrie-transitie


Medio 2017 is SDR gestart met het uitwerken van een “Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region”. Door, onder andere, het akkoord van Parijs zijn de SDR leden zich gaan beseffen dat er een substantiële transitie noodzakelijk is om hun CO2-emissies te reduceren, en dat daarvoor gezamenlijke infrastructuur en grootschalige symbiose projecten noodzakelijk zijn. SDR heeft daartoe CE Delft opdracht gegeven om een roadmap uit te werken om in kaart te brengen welke projecten noodzakelijk zijn om de gestelde doelstellingen (85-95% CO2 reductie) te realiseren.

CE Delft heeft daartoe interviews gehouden met experts van de SDR-bedrijven, enkele workshops met die groep gehouden en externe ontwikkelingen naast elkaar gezet om concrete, voor de regio relevante projecten te identificeren. Dit heeft geresulteerd in acht concrete projecten die de komende jaren opgepakt worden om de transitie in gang te zetten. Het plan is goedgekeurd door de SDR board, dit wordt in maart/april 2018 extern gecommuniceerd.

Met deze roadmap heeft SDR een significante stap gezet en het thema industriële symbiose verbonden aan de klimaattransitie, waardoor er voor de bedrijven en externe stakeholders een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan de samenwerking. Het zal de komende jaren de uitdaging worden om tot concrete realisatie te komen.

Aantrekken nieuwe bedrijven

Begin 2017 is Engie toegetreden tot de SDR groep, waarmee de groep weer is versterkt met een energiebedrijf. Met enkele andere industriële bedrijven in de regio zijn gesprekken gevoerd over deelname, maar dit heeft nog niet geresulteerd in verdere uitbreiding.