Smart Delta Resources

Reductie van energie- en grondstoffengebruik

Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van 11 energie- en grondstof -intensieve bedrijven, die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. Het platform is in 2014 opgericht en eind 2015 hebben de betrokken bedrijven zich opnieuw gecommitteerd voor de periode tot eind 2019.

SDR kan een belangrijke bijdrage leveren in het totale transitieproces naar een klimaat-neutrale economie, zowel voor bestaande fossiel gebaseerde industrieën als voor toekomstige industrieën gebaseerd op hernieuwbare energie en grondstoffen.

Smart Delta Resources

Looptijd: 2014 – 2019
Betrokken partijen: ArcelorMittal, Engie, Cargill, Suiker Unie, Dow, ICL‐IP, LambWeston‐Meijer, SABIC, Trinseo, Yara, Zeeland Refinery, North Sea Port, Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen (sinds november 2018)
Rol Impuls: programmamanagement, project ontwikkeling en projectmanagement van business cases en facilitering van het platform (administratie, secretariaat)
Omvang: € 450.000 per jaar

Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region

Medio 2017 is SDR gestart met het uitwerken van een “Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region”. Onder andere versterkt door het klimaatakkoord van Parijs hebben de SDR-leden zich gerealiseerd dat er een substantiële transitie noodzakelijk is om hun CO2-emissies te reduceren. En dat daarvoor gezamenlijke infrastructuur en grootschalige symbioseprojecten noodzakelijk zijn. Dit heeft geresulteerd in 8 concrete projecten, die de komende jaren opgepakt worden om de transitie in gang te zetten. Het plan is in april 2018 gepresenteerd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is het ingebracht in de landelijke Industrietafel van het Klimaatakkoord.

Met de totstandkoming van de Roadmap in 2018 heeft SDR een significante stap gezet en het thema ‘industriële symbiose’ verbonden aan de klimaat-transitie. Hierdoor wordt voor de bedrijven en externe stakeholders een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de samenwerking. De uitdaging voor de komende jaren wordt het concreet realiseren van de projecten.

SDR is verder intensief betrokken geweest bij de regionale Industrietafel van het Klimaatakkoord en heeft samen met andere stakeholders uit de regio het cluster vertegenwoordigd in deze discussies. De plannen zijn goed overgenomen in de stukken voor het landelijke Klimaatakkoord. De discussie over afronding van het Klimaatakkoord ligt nu op politiek terrein en wordt hoofdzakelijk gevoerd door belangenorganisaties en de bedrijven (o.a. SDR- leden) zelf.

Mijlpalen


Wat betreft de projecten, zijn een aantal belangrijke mijlpalen gehaald in 2018. Dit zijn de start van de levering van warmte van LambWeston-Meijer aan Wiskerke Onions in juli 2018; de start van de levering van waterstof van Dow aan Yara in oktober en de start van het demo-project Steel2Chemicals. Deze projecten kennen een lange voorgeschiedenis en hebben in 2018 concrete resultaten geboekt. Het zijn daarmee mooie en duidelijke visitekaartjes van SDR. Andere projecten van de Roadmap bevinden zich in de ontwikkelingsfase. Een belangrijk overkoepelend project voor de aanleg van infrastructuur (CUST) is gestart in samenwerking met North Sea Port en begin 2019 worden de eerste uitkomsten verwacht. De noodzakelijke verzwaring van de elektrische infrastructuur - als gevolg van de energietransitie - is als aandachtspunt opgepakt, evenals de aanleg van CO2 infrastructuur voor (in eerste instantie) Carbon-Capture & Storage (CCS). Over de thema’s geothermie en warmtepompen zijn kennissessies georganiseerd. Om voor deze thema’s concrete vervolgstappen (investeringsprojecten) te kunnen nemen, is eerst meer duidelijkheid nodig van het stimuleringsregime. Ditzelfde geldt voor waterstofproductie. Overigens zijn SDR-bedrijven voor wat waterstofproductie betreft, wél aangehaakt bij de landelijke uitwerking van grootschalige elektrolyse.