Voorwoord

Vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van NV Economische Impuls Zeeland (Impuls). In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar dat achter ons ligt en op de prestaties die Impuls heeft neergezet, in samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en andere partners in Zeeland en daarbuiten. Dit alles met als doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie, door het ondersteunen van nieuwe en gevestigde ondernemers.

Versterken van economische ecosystemen

In algemene zin is in het afgelopen jaar - én in de jaren daarvoor - sterk ingezet op het versterken van zogenoemde economische ecosystemen; brede netwerken waarin kennis, kapitaal, slagkracht en innovatie samenkomen. Sectoraal én sector-overstijgend. Deze ecosystemen zijn essentieel, bijvoorbeeld bij grote opgaven als de energietransitie. Alleen binnen sterke samenwerkingsverbanden kunnen kansen voor de Zeeuwse economie en werkgelegenheid worden verzilverd. Mooie voorbeelden hiervan zijn het logistieke netwerk Zeeland Connect, Dockwize (de broedplaats voor jonge ondernemers), Smart Delta Resources (samenwerking op het gebied van grondstoffen en energie), Symbiosis4Growth (voor industriële symbiose binnen het mkb) en Toeristische Uitvoeringsalliantie voor de toeristische sector.

Investering van ruim 500 miljoen in Zeeland

Concreet heeft Impuls de afgelopen 4 jaar (in de periode 2015-2018) 54 nieuwe bedrijven voor Zeeland aangetrokken en 7 gevestigde bedrijven ondersteund met significante uitbreidingsinvesteringen. Daarmee werd voor ruim 500 miljoen in Zeeland geïnvesteerd, wat 1500 nieuwe arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. Vanuit de innovatieregeling InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds werden in deze periode 41 startende en groeiende ondernemers ondersteund. Vanuit andere (met name Europese) subsidies zijn nog eens ruim 100 bedrijven ondersteund; bij elkaar een investering van 16 miljoen euro.

2.000.000 km uitgespaard door containerlijn

Op projectniveau hebben we in 2018 onder meer een mooie slag kunnen maken met het realiseren van breedband internet in het buitengebied. Niet alleen voor Zeeuwen zelf onmisbaar, maar ook voor ondernemers in de toeristische en agrarische sector. Impuls heeft bij dit project ondernemers, inwoners en providers bij elkaar gebracht. Een ander project met impact is de Reefer Express Line naar Rotterdam, een initiatief vanuit Zeeland Connect. Door realisatie van deze containerlijn over water, wordt op jaarbasis 2.000.000 km uitgespaard aan vervoer met vrachtwagens over de weg; en dat voor de lange termijn. Goed voor de veiligheid op de weg, de doorstroming in het verkeer en voor het milieu, door een aanzienlijke CO2-reductie.

Energietransitie voor een duurzame economie

Een sprekend voorbeeld binnen het cluster Circulaire Economie is het bedrijf Demacq Recycling; een nieuw bedrijf dat laat zien hoe de energietransitie niet alleen noodzakelijk is voor een duurzame economie, maar ook werk en inkomsten voor Zeeland genereert. Dit gespecialiseerde, innovatieve bedrijf recyclet wieken van verouderde windmolens, als enige in Nederland. De wieken worden gedemonteerd en de materialen krijgen een nieuwe toepassing. Impuls heeft dit bedrijf aan een vestigingsplaats geholpen en geholpen met opstarten, met een financiering vanuit ons fonds InnoGo!

Kijken hoe we Zeeland écht kunnen verduurzamen

Vooruitkijkend, zullen ook in 2019 onze activiteiten en projecten voor een belangrijk deel bijdragen aan de energietransitie. Een goede basis daarvoor is gelegd met het Zeeuws Energie Akkoord. Samen met de Zeeuwse bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere partners zal worden gekeken hoe we Zeeland écht kunnen verduurzamen. En hoe met deze verduurzaming ook waarde kan worden toegevoegd en geld kan worden verdiend. Dit proces is geen uitgestippelde route en succes is niet altijd gegarandeerd. Vandaar dat we het bedrijfsleven ook de komende jaren willen ondersteunen met pilots en proefprojecten én via het stimuleren van nieuwe, innovatieve samenwerkingsverbanden.

Dick ten Voorde

Algemeen directeur