Gezondheidseconomie

Verbinden van partijen in de zorg

De zorg is een grote economische sector binnen Zeeland en biedt werkgelegenheid aan veel Zeeuwen. Maar de sector staat onder druk. In heel Nederland is sprake van vergrijzing en Zeeland is hierop geen uitzondering. De beroepsbevolking neemt af en het aantal ouderen en chronisch zieken groeit. Hierdoor stijgen de kosten van de zorg en verzorging. Zorginstellingen ervaren dan ook een toenemende druk om op de kosten te besparen. Dat kunnen ze onder meer doen door hun processen te optimaliseren en nieuwe en slimme methodes toe te passen bij het leveren van zorg. De zorgsector, maar ook Zeeuwse gemeenten, krijgen hierbij hulp van Impuls. Het cluster Gezondheidseconomie brengt kennis en innovatiekansen nationaal en internationaal in kaart en speelt een sleutelrol bij het verbinden van partijen.

INCASE, Industrie 4.0

Looptijd: 2016 – 2019 Betrokken partijen: HZ University of Applied Sciences en Impuls Rol Impuls: coördinator Zeeuwse activiteiten Subsidieverstrekkers: INTERREG 2 zeeën en Provincie Zeeland Omvang: € 300.000 voor het Zeeuwse deel

De slimme huiskamer

Internettechnologie maakt een steeds belangrijker deel uit van ons leven. Er wordt zelfs gesproken van een volgende industriële revolutie. Zowel voor de industrie als voor ons dagelijks leven thuis kunnen zogenoemde ‘connected devices’ grote voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van het wooncomfort en woongemak, met onder meer veelbelovende mogelijkheden voor de zorgsector. Het internationale samenwerkingsverband INCASE (bestaande uit 11 partijen uit Vlaanderen, Frankrijk, Engeland en Nederland) richt zich op beide terreinen; dus zowel op de industrie als op internettoepassingen in huis. In het kader van het project Industrie 4.0 willen Impuls en de HZ de mogelijkheden verkennen rond ‘slim wonen’ (Smart Home). Binnen De Zeeuwse Huiskamer, een programma dat zich richt op het langer zelfstandig thuis wonen door ouderen, ontstaat daarmee ook een ‘slimme huiskamer’.