Smart Delta Resources

Reductie van energie- en grondstoffengebruik

Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van 11 energie- en grondstof-intensieve bedrijven en 2 infrastructuur bedrijven, die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. Het platform is in 2014 opgericht. SDR kan een belangrijke bijdrage leveren in het totale transitieproces naar een klimaat neutrale economie, gebaseerd op hernieuwbare energie en grondstoffen. Dit zowel voor bestaande fossiel gebaseerde industrieën als voor toekomstige industrieën.

Smart Delta Resources

Looptijd: vanaf 2014 Betrokken partijen: ArcelorMittal, Engie, Cargill, Suiker Unie, Dow, Fluxys, Gasunie, ICL‐IP, LambWeston‐Meijer, PZEM, Trinseo, Yara, Zeeland Refinery, North Sea Port, Provincie Zeeland en Provincie Oost-Vlaanderen Rol Impuls: programmamanagement, projectontwikkeling en projectmanagement van business cases en facilitering van het platform (administratie, secretariaat) Omvang: circa € 500.000,- per jaar

Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region

Medio 2017 is het platform SDR gestart met het uitwerken van een “Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region”. Onder andere door het klimaatakkoord van Parijs hebben de SDR-leden zich gerealiseerd dat een substantiële transitie noodzakelijk is om hun CO2-emissies te reduceren. En dat daarvoor een gezamenlijke infrastructuur en grootschalige symbioseprojecten noodzakelijk zijn. Dit heeft geresulteerd in 8 concrete projecten, die opgepakt worden om de transitie in gang te zetten. Het plan is in april 2018 gepresenteerd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is het ingebracht in de landelijke Industrietafel van het Klimaatakkoord. Met de totstandkoming van de eerdergenoemde “Roadmap” in 2018 heeft SDR een significante stap gezet en het thema ‘industriële symbiose’ verbonden aan de klimaattransitie. Hierdoor wordt zowel voor de bedrijven als voor de externe stakeholders een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de samenwerking. De uitdaging voor de komende jaren wordt het concreet realiseren van de projecten. SDR is verder intensief betrokken geweest bij de regionale Industrietafel van het Klimaatakkoord en heeft samen met andere stakeholders uit de regio het cluster vertegenwoordigd in deze discussies. De plannen zijn goed overgenomen in de stukken voor het landelijke Klimaatakkoord.

Resultaten 2019

In 2019 zijn de lopende SDR-projecten succesvol voortgezet: het project rondom levering van warmte van LambWeston-Meijer aan Wiskerke Onions, de levering van waterstof van Dow aan Yara via een Gasunie-leiding en de uitvoering van het demo-project Steel2Chemicals. Het belangrijke overkoepelende project voor de aanleg van infrastructuur (CUST) heeft begin 2019 geresulteerd in een eindrapport (met concreet zicht op de benodigde leidingeninfrastructuur van o.a. CO2 en waterstof binnen en buiten het havengebied van North Sea Port). De noodzakelijke verzwaring van de elektrische infrastructuur - als gevolg van de energietransitie - krijgt vorm in een systeemstudie, in samenwerking met de Provincie Zeeland, Enduris en North Sea Port. Het eindrapport daarvan wordt verwacht begin 2020. In samenwerking met North Sea Port en de SDR-bedrijven zijn grote stappen gezet waar het gaat om de aanpak van Carbon-Capture & Storage (CCS) en de implementatie en systeemintegratie van grootschalige GW-schaal elektrolyzers voor waterstofproductie. Voor het thema geothermie is met een aantal SDR-bedrijven, EBN, Geothermie Brabant en de glastuinbouw een projectplan geformuleerd en bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Ten slotte is een verkenningsproject opgezet rondom het gebruik van laagwaardige industriële restwarmte in de Kanaalzone. Een belangrijke mijlpaal in 2019 was de Hydrogen Delta Day, gehouden op 25 november in de Lasloods in Vlissingen. Met meer dan 240 deelnemers van binnen en buiten de regio en met een prominent sprekersveld was dit event een groot succes. Maar liefst 17 partijen ondertekenden ter plekke het ambitiestatement ‘We Take Charge’ om als Delta regio koploper te blijven op het gebied van (blauwe en groene) industriële waterstof.